9h30′ ngày 21/7/2016: 105 m2 khu Lõng Tư, TDP Vinh Thịnh, thị trấn Lập Thạch, Lập Thạch

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: 105 m2 khu Lõng Tư, TDP Vinh Thịnh, thị trấn Lập Thạch, Lập Thạch
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 16h30′  ngày 17/7/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở công ty
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 9h30′ ngày 21/7/2016
5. Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND thị trấn Lập Thạch
6. Hình thức đấu giá:
7. Đơn vị tổ chức: Công ty CP Bán đấu giá Thái Linh – Chi nhánh Tiền Giang
Giám đốc Nguyễn Hoàng Giang
Địa chỉ: SN 58, ngõ 10, phố Chùa Hà, xã Định Trung, Vĩnh Yên
Điện thoại: 0919 834 968 ; 0904 066 996