10h00′ ngày 15/8/2016 Bán đấu giá 170m2 đất có nhà 3 tầng thôn Đoài, xã Thanh Trù

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: 170m2 đất có nhà 3 tầng thôn Đoài, xã Thanh Trù
Giá khởi điểm 1.026.000.000 đồng
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 10h00′  ngày 15/8/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở Trung tâm
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 8h30′ ngày 23/8/2016
5. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Trung tâm
6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín nhiều vòng
7. Đơn vị tổ chức: Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp
Giám đốc Trần Quốc Huy
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Tích Sơn, Vĩnh Yên.
Điện thoại: 02113 712 246 ; 0972 668 517