10h00′ ngày 12/8/2016 Bán đấu giá 400 m2 gồm nhà xưởng, nhà kho tại thôn Tân Long, xã Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: 400 m2 gồm nhà xưởng, nhà kho tại thôn Tân Long, xã Hồ Sơn, Tam Đảo, Tiền Giang
Giá khởi điểm 276.187.859 đồng
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 10h00′  ngày 12/8/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở Trung tâm
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 8h30′ ngày 18/8/2016
5. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Trung tâm
6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín nhiều vòng
7. Đơn vị tổ chức: Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp
Giám đốc Trần Quốc Huy
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Tích Sơn, Vĩnh Yên.
Điện thoại: 02113 712 246 ; 0972 668 517