7h30′ ngày 18/8/2016 Bán đấu giá 7 ô đất KDC Tự xây Trại Thủy

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: 7 ô đất KDC Tự xây Trại Thủy
Giá khởi điểm 7,1tr; 7,5tr; 8,2tr; 8,5tr
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 16h00′  ngày 15/8/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở Công ty
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 7h30′ ngày 18/8/2016
5. Địa điểm tổ chức: Hội trường đa năng UBND thành phố
6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín một vòng
7. Đơn vị tổ chức: Công ty CP Đấu giá – TĐG và DVTC Yên Lạc
Giám đốc Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Trại Lớn, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.
Điện thoại: 0211 3766 066