7h30′ ngày 8/7/2016 200,0m2 + 01 nhà cấp 4 tại đất xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: 200,0m2 + 01 nhà cấp 4 tại đất xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 16h ngày 6/7/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở công ty và UBND xã
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 7h30′ ngày 8/7/2016
5. Địa điểm tổ chức: Hội trường xã
6. Hình thức đấu giá:
7. Đơn vị tổ chức: Công ty CP Đấu giá – TĐG và DVTC Yên Lạc
Giám đốc Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Trại Lớn, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.
Điện thoại: 0211 3766 066