8h00′ ngày 15/7/2016: 12 ô đất thộc khu CB BCH QS tỉnh Đồng Tâm, Vĩnh Yên

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: 12 ô đất thộc khu CB BCH QS tỉnh Đồng Tâm, Vĩnh Yên
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 16h00′  ngày 13/7/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở công ty
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 8h00′ ngày 15/7/2016
5. Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND TP Vĩnh Yên
6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín
7. Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH phát triển và dịch vụ Minh Đăng
Giám đốc Nghiêm Thanh Hải
Địa chỉ: Số 17, phố Lạc Trung, Liên Bảo, Vĩnh Yên
Điện thoại: 0934 443 898 ; 01673 788 789