8h00′ ngày 22/7/2016 15 ô đất Khu đất DV thôn Hán Lữ, Khai Quang, Vĩnh Yên

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: 15 ô đất
Địa chỉ: Khu đất DV thôn Hán Lữ, Khai Quang, Vĩnh Yên
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 15h ngày 20/7/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở công ty
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 8h00′ ngày 22/7/2016
5. Địa điểm tổ chức: Hội trường đa năng TP Vĩnh Yên
6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín
7. Đơn vị tổ chức: Công ty CP BĐS tài sản Bình Minh
Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Phố Thi Sách, TDP Đông Hợp, phường Đồng Tâm, Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211 3559 686; 0979605133; 0904 084478; 0944502666