8h00′ ngày 2/8/2016 15 ô đất thuộc khu đất DV Hán Lữ, Khai Quang, Vĩnh Yên

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: 15 ô đất thuộc khu đất DV Hán Lữ, Khai Quang, Vĩnh Yên
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 16h ngày 29/7/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở công ty
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 8h00′ ngày 2/8/2016
5. Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND TP
6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín
7. Đơn vị tổ chức: Công ty CP BĐS tài sản Tiền Giang
Giám đốc Vũ Trường Hùng
Địa chỉ: 39, đường Phan Văn Trác, khu ĐT chùa Hà, Vĩnh Yên
Điện thoại: 02113696676; 0989218265