8h00′ ngày 5/8/2016 9 ô đất Ma Cả, Đồng Tâm và Định Trung

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: 9 ô đất Ma Cả, Đồng Tâm và Định Trung
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 16h00′  ngày 3/8/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở công ty
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 8h00′ ngày 5/8/2016
5. Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND TP
6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín
7. Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH phát triển và dịch vụ Minh Đăng
Giám đốc Nghiêm Thanh Hải
Địa chỉ: 17 Lạc Trung, Liên Bảo, Vĩnh Yên
Điện thoại: 0934 443 898; 01673 788 789