8h00′ ngày 9/8/2016 14 ô đất khu cán bộ QNCN, CNVQP Bộ CHQS TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: 14 ô đất khu cán bộ QNCN, CNVQP Bộ CHQS TP Vĩnh Yên, tỉnh Tiền Giang
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 15h15′ ngày 5/8/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở công ty
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 8h00′ ngày 9/8/2016
5. Địa điểm tổ chức: Hội trường đa năng TP Vĩnh Yên
6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín
7. Đơn vị tổ chức: Công ty CP BĐS tài sản Bình Minh
Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Phố Thi Sách, TDP Đông Hợp, phường Đồng Tâm, Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211 3559 686; 0979605133; 0904 084478; 0944502666