8h30′ ngày 20/7/2016 202 m2, 1 nhà 3 tầng thôn Đoàn Thành, Triệu Đề, Lập Thạch

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: 202 m2, 1 nhà 3 tầng thôn Đoàn Thành, Triệu Đề, Lập Thạch
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 10h00′  ngày 15/7/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở công ty
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 8h30′ ngày 20/7/2016
5. Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã
6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín
7. Đơn vị tổ chức: Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp
Giám đốc Trần Quốc Huy
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Tích Sơn, Vĩnh Yên.
Điện thoại: 02113 712 246 ; 0972 668 517