Bán đấu giá đất khu dân cư Trại Thủy, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên

Công ty TNHH phát triển và dịch vụ Minh Đăng.
Địa chỉ: Số 17, Phố Lạc Trung, phường Liên bảo, thành phố Vĩnh Yên.
Ngày đấu giá: 12/9/2016
STT Khu vực, vị trí Diện tích (m2) Giá khởi Giá trị tài sản (đồng/ô)
điểm(đồng/m2)
1 Ô 29 115,5 9.000.000 1.039.500.000
2 Ô 30 100,0 7.500.000 750.000.000
3 Ô 31 100,0 7.500.000 750.000.000
4 Ô 32 100,0 7.500.000 750.000.000
5 Ô 33 100,0 7.500.000 750.000.000
6 Ô 34 100,0 7.500.000 750.000.000
7 Ô 35 99,0 7.500.000 742.500.000
8 Ô 36 115,5 9.000.000 1.039.500.000
Tổng 830,0 6.571.500.000
Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Bình Minh.
Địa chỉ: Phố Thi Sách, TDP Đông Hợp, phường Đồng Tâm,thành phố Vĩnh Yên.
Ngày đấu giá: 31/8/2016
STT Khu vực, vị trí Diện tích (m2) Giá khởi Giá trị tài sản (đồng/ô)
điểm(đồng/m2)
1 Ô 20 125,3 7.100.000 889.630.000
2 Ô 21 120,5 7.100.000 855.550.000
3 Ô 22 115,7 7.100.000 821.470.000
4 Ô 23 111,0 7.100.000 788.100.000
5 Ô 27 91,5 7.100.000 649.650.000
6 Ô 28 102,4 7.500.000 768.000.000
7 Ô 52 115,5 8.500.000 981.750.000
Tổng 781,9 5.754.150.000
Công ty đấu giá- thẩm định giá và dịch vụ tài chính Yên Lạc.
Địa chỉ: Khu 3 Trại Lớn, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Tiền Giang.
Ngày đấu giá: 18/8/2016
STT Khu vực, vị trí Diện tích (m2) Giá khởi Giá trị tài sản (đồng/ô)
điểm(đồng/m2)
1 Ô 11 100,0 7.500.000 750.000.000
2 Ô 12 100,0 7.500.000 750.000.000
3 Ô 13 100,0 7.500.000 750.000.000
4 Ô 14 145,0 8.200.000 1.189.000.000
5 Ô 37 100,0 7.100.000 710.000.000
6 Ô 38 100,0 7.100.000 710.000.000
7 Ô 51 115,5 8.500.000 981.750.000
Tổng 760,5 5.840.750.000
Kính gửi: Công ty cổ phần bán đấu giá Thái Linh- Chi nhánh Tiền Giang.
Địa chỉ: Số 58, Ngõ 10, khu Bộ CHQS tỉnh, Chùa Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.
Ngày đấu giá: 6/9/2016
STT Khu vực, vị trí Diện tích (m2) Giá khởi Giá trị tài sản (đồng/ô)
điểm(đồng/m2)
1 Ô 15 134,0 7.100.000 951.400.000
2 Ô 16 100,0 7.500.000 750.000.000
3 Ô 17 100,0 7.500.000 750.000.000
4 Ô 18 100,0 7.500.000 750.000.000
5 Ô 19 115,5 9.000.000 1.039.500.000
6 Ô 69 142,0 8.200.000 1.164.400.000
7 Ô 65 100,0 7.100.000 710.000.000
8 Ô 66 100,0 7.100.000 710.000.000
Tổng 891,5 6.825.300.000
Kính gửi: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tiền Giang.
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên.
Ngày đấu giá: 9/9/2016
STT Khu vực, vị trí Diện tích (m2) Giá khởi Giá trị tài sản (đồng/ô)
điểm(đồng/m2)
1 Ô 01 139,4 6.100.000 850.340.000
2 Ô 02 123,0 6.100.000 750.300.000
3 Ô 03 156,0 10.500.000 1.638.000.000
4 Ô 04 100,0 10.500.000 1.050.000.000
5 Ô 05 100,0 10.500.000 1.050.000.000
6 Ô 06 100,0 10.500.000 1.050.000.000
Tổng