9h00′ ngày 19/8/2016, bán đấu giá Trụ sở làm việc của Công ty TNHH xây dựng Sông Thao, số nhà 114 phố Chùa Hà, Định Trung, Vĩnh Yên

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản bán đấu giá: Trụ sở làm việc của Công ty TNHH xây dựng Sông Thao, số nhà 114 phố Chùa Hà, Định Trung, Vĩnh Yên
Giá khởi điểm 7.576.000.000 đông
2. Thời gian hết hạn mua hồ sơ: 9h00′  ngày 19/8/2016
3. Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở Trung tâm
4. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 8h30′ ngày 30/8/2016
5. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Trung tâm
6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín nhiều vòng
7. Đơn vị tổ chức: Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp
Giám đốc Trần Quốc Huy
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Tích Sơn, Vĩnh Yên.
Điện thoại: 02113 712 246 ; 0972 668 517